Koordinatörlükler

     Ar-Ge Koordinatörlüğü üyeleri anketler ve katılımcı takip listeleri ile üyelerin ve kulübümüzün mevcut durumunu objektif biçimde belirlemektedir. Ortaya çıkan sonucun ar-ge süreciyle birlikte değerlendirilmesi ve iyileştirilmesiyle üyelerin gelişimine katkıda bulunmayı ve Kulübümüzün en iyi öğrenci kulübü olma vizyonuna ulaşmasına katkı sağlamaktadır.
    Dış İlişkiler Koordinatörlüğü üyeleri Oluşturulan veri tabanı ile kulübümüzün kuruluşundan bugüne dek ortak çalıştığı firma kayıtlarının tutulmasını, bu firmalarla uzun süreli güvene dayalı ilişki kurulmasını, firma gezilerinin gerçekleştirilmesini ve sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Kulübümüz içinde gerçekleştirilecek iç ve dış eğitimlerin saptanmasında ve hazırlanmasında mevcut üyelerimizin aldığı iç eğitimler ile Kariyer ve Yönetim Kulübü profiline sahip olmanın önemini daha iyi benimsemesine yardımcı olmaktadırlar. Alınacak dış eğitimlerin ise, kulüp üyelerimizin hem kişisel gelişimlerini geliştirebilecek kalitede hem de kulübümüzün kalitesini her anlamda gösterebilecek nitelikte olması yönünde dikkat ve özenle çalışmalarını sürdürmektedirler
    Kültür, Sanat ve Eğlence Koordinatörlüğü aramıza yeni katılan üyelerimizin mevcut üyelerimizle ve kulübümüz ile adaptasyon sürecini en aza indirerek, kulübümüz bünyesindeki tüm üyelerimizin motivasyonunu arttırıp daha verimli olmaları yönünde bir kültür, sanat ve eğlence ortamı yaratmaktadırlar.
     Medya koordinatörlüğünde görev alan üyelerimiz düzenli olarak hazırlanan bültenler ile Kariyer ve Yönetim Kulübü’nün sunduğu tüm hizmetler ve gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin ilgili taraflara duyurulmasını, yapılan etkinlik ve projelerin video ve fotoğraflarının çekilmesini ve paylaşılmasını, Kariyer ve Yönetim Kulübü’nün değişen ve gelişen dünyadaki sosyal medya ve basın-yayın araçlarını daha profesyonel bir biçimde kullanarak, Kulübü daha geniş kitlelere ulaştırmasını, gerçekleştirilen etkinlik ve projelerin haberlerinin dergi, gazete ve sosyal medya gibi araçlar üzerinden duyurulmasını ve tanınmasını sağlamaktadır.
    İnternet ve sosyal medya araçlarının gün geçtikçe yaygınlaşması toplumlar ve bireyler arasında sınırların kalkmasına ve birbirleri ile etkileşime daha kolay geçmesini sağlamıştır. Bununla beraber her geçen gün sosyal iletişimin artması, yabancı dil bilgisine ihtiyaç; duyulmasını kaçınılmaz kılmıştır. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü; yurtdışında bulunan diğer kurumlarla iletişime geçilmesi, aynı kulvarda yer aldığımız öğrenci kulüpleri ile kültür alışverişinde bulunulması, bu kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak işlere imza atılması ve çalışmalarını sürdürülebilir kılınması için çalışmalarını yürütmektedir.