KYK Evi

 

     Çalışmalarına 1999 yılında başlayan Kariyer ve Yönetim Kulübü 2007 yılına kadar çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü İ.İ.B.F. D blokta sürdürdü. e-Haftası’ndan sonra kurumsallaşmaya önem veren Kariyer ve Yönetim Kulübü, artan insan kaynağından doğan fiziki ihtiyaçlarını karşılamak için daha büyük çalışma alanına ihtiyaç duydu. Mevcut bulunan oda genişletildiği halde yeterli gelmedi.  Bu kapsamda 2005 yılından itibaren çalışmalara başlandı.

 

     Oluşan ihtiyaçlardan ötürü kulüp, yer genişletme konusunda araştırmalara başladı. Bu araştırmalar sonucunda üniversite bahçesinde bulunan harabe durumdaki bekçi lojmanı ve önündeki boş alanın değerlendirilmesi için izin alınmaya karar verildi. Dekanlık ve rektörlük ile irtibata geçildi ve uzun süren görüşmeler sonucunda önce sözlü izinler sonra yazılı izinler alındı. Şu anki KYK Evi’nden spor salonuna kadar olan bölge, kulübümüze tahsis edildi.

 

 

     Bazı kısımları çürümüş halde bulunan bu binanın, birçok eksikliği ve tamire ihtiyacı vardı. Çürümüş olan çatı ve alt yapı problemleri öne çıkan sorunlardandı. Önceleri binanın yerine iki katlı prefabrik yapı düşünüldüyse de izin konusunda yaşanan sıkıntılardan ötürü gerçekleştirilemedi. Mevcut finansal kaynaklarla araştırmalar yapıldı ve bina yapımında kullanılacak yapı malzemeleri ve işçilik ücreti çıkarıldı.  Aynı zamanda binanın çatısı, çürümüş olan bir duvarı ve şu anda Bilgi İşlem Odası'nın olduğu yerdeki banyonun yıkımı başlatıldı ve yapı malzemelerinin gerekliliği ortaya çıktı. Bir öğrenci kulübü olarak kısıtlı finansal kaynakların yeterli gelmeyeceği anlaşıldığı için sponsorlara ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine sponsor görüşmeleri başladı.

 

     Kulübün öz kaynakları, ustaların ücretleri ve yapı malzemelerinin nakliyesi için kullanıldı. Danışmanımız Bülent Akgerman, özellikle yapı malzemeleri konusunda kurduğu bağlantılarla büyük desteklerde bulundu. Binanın çatısı yıkıldıktan sonra elektrik kablolarının döşenmesi için belediye ile görüşüldü ve uzmanlar gönderildi. Uzmanların bina ile ilgili araştırmalarından sonra binanın eski bir yapı olmasından dolayı belediye planlamalarında olmadığı fark edildi. Bu konuda gerekli adımlar atıldı.

 

     Çürümüş olan (bugünkü toplantı odası ile genel kullanım odasını bölen) duvar yıktırıldıktan sonra yerine buzlu camlar konuldu. Bina bitirildiğinde boyanması gerekiyordu; fakat yeterli finansal kaynak yoktu. Aynı dönemde okulun boya işleri sürdürüldüğü için okuldan yardım istendi ve bir miktar boya temin edildi. Şu anda üyelerin kaynaşması ve çeşitli dış aktiviteler için kullanılan bahçenin düzenlenmesi konusunda belediyeden yardım istendi. Asfaltlanma ve bahçe düzenlemesi belediye tarafından yapıldı. Ayrıca bahçeye “Ateş Bitki'si" de ekildi. Daha sonra bahçe bakımı için üniversite ile temasa geçilse de kulübe tahsis edilen bölgenin bahçıvanın sorumluluğunda olmadığı yanıtı alındı. Binada 2 hafta süren temizlik ve taşınma işlemlerinden sonra KYK Evi faaliyete geçti. 

 

     Binanın inşaat sürecinden bu güne kadar KYK Evi, sürekli olarak geliştirildi. Amfiye tahta oturaklar yaptırıldı ve amfi, dış mekan eğitimleri için kullanılmaya başlandı. Kulübe internet hattı çekildi. Sponsorluklar ile klima ve ofis malzemeleri temin edildi. Eskiyen bilgisayarlar ise yeni bilgisayarlar ile değiştirildi. Bu faaliyetlerle KYK Evi’nin gelişimi süreklilik kazandı.

 

     Evin faaliyete geçmesi ile kulübün oda sayısı 4'e çıktı. Bu odalar; Yönetim Kurulu Odası, Genel Kullanım Odası, Toplantı Odası ve 2. Toplantı Odası olarak belirlendi. Ayrıca mutfak ve depo oluşturuldu. Bahçede bulunan amfi ve oturaklarda da dış mekan faaliyetlerini yürütme kararı alındı.

 

     Bir öğrenci kulübü olarak ayrı bir binaya sahip olmak her şeyden önce kurumsallaşma çizgisinin devamlılığını sağlamıştır. Bu odalarda üç alt takım aynı anda ayrı odalarda toplantı yapabilirken yönetim kurulu da kendi odasında görüşme yapabilmektedir. Böylece birçok projenin uygulanması hızlanmış ve üyeler arasındaki iletişim artmıştır.

 

     Kulüp binasının geliştirilmesi, eskiden olduğu gibi her dönem devam etmektedir.  Bugüne kadarki kulüp binası ihtiyaçlarının sponsorluklar ile sağlanmış olması, öğrenci kulübümüzün ne kadar özverili ve profesyonel olarak çalıştığını göstermektedir.